Simulatorer

Här kommer vi snart att publicera enklare instruktioner för att underlätta hantering av olika simulatorer.