Realism, klädsel

Simulering innebär att någonting skapas för att så långt det är möjligt efterlikna en verklig situation. Det innebär att den utrustning som används i vardagen även ska användas i samband med simulering. Genom att använda ordinarie arbetsklädsel ökar förutsättningarna att basala hygienregler och klädsel efterföljs.