Lärande

Aktiviteter med koppling till Metodikum skapar möten med avsikten att stärka och utveckla lärande. Med basen i Kolbs teori, experiential learning, är flera delar viktiga för att skapa förståelse och lärande. För att stärka lärandet och förståelsen får deltagarna möjlighet att öva och diskutera förloppet efter ett träningstillfälle. I samband med simuleringar kan filminspelning användas för att vid behov ge deltagarna möjlighet att i efterhand se hur situationen hanterades.