Metodikumpedagogik

De olika delar som definierar Metodikumpedagogik är resultatet av en workshop som genomfördes 2012 där ett antal instruktörer från Region Jönköpings läns verksamheter definierade en grund för praktisk pedagogik. Metodikumpedagogik är ett hjälpmedel för instruktörer i planering, genomförande och utvärdering av klinisk träning.