Respekt

Beroende på erfarenheter, plats i rummet, kommunikation och roller upplever vi situationer och moment olika. Genom att dela med sig av sina upplevelser och visa respekt för varandra stödjer vi varandras lärande och delaktighet.