Positiv förstärkning

Att stödja utveckling med hjälp av positiv förstärkning innebär att skapa en stabil grund för feedback. Med viljan att förbättras kan såväl positiv som negativ feedback hanteras i samband med klinisk träning och utbildning.